BŁĘDY MEDYCZNE

BŁĘDY MEDYCZNE


 

Do błędów w sztuce medycznej dochodzi w placówkach służby zdrowia, szpitalach czy prywatnych gabinetach. Jednak nie ma znaczenia, w którym miejscu lekarz popełni błąd. Osoba poszkodowana zawsze ma prawo ubiegać się o odszkodowanie.

Miasta w jakich świadczymy usługi: Września, Wągrowiec, Środa Wielkopolska, Gniezno, Śrem, Kórnik.

W swojej dotychczasowej praktyce wielokrotnie zajmowaliśmy się sprawami odszkodowawczymi dotyczącymi tzw. błędów w sztuce medycznej. Mamy więc pełną świadomość specyfiki tych spraw, a także konieczności posiadania dostępu do specjalistycznej wiedzy medycznej. Oferujemy swoją pomoc pacjentom i ich rodzinom, albowiem zdajemy sobie sprawę z trudności z jakimi spotykają się oni w udowodnieniu popełnienia przez lekarzy błędu lekarskiego, a także związku jaki zachodzi między nieprawidłowym działaniem lekarza, a obecnym stanem zdrowia pacjenta. Z tego względu nawiązaliśmy współpracę z lekarzami różnych specjalizacji, którzy są gotowi zaopiniować ustnie lub pisemnie problemy medyczne naszych Klientów oraz stanowiska ich przeciwników, czy też biegłych powołanych do sprawy.

Przy udziale współpracujących z nami prawnikami podejmujemy się prowadzenia spraw dotyczących:

  • odszkodowania za tzw. błąd lekarski (medyczny)
  • odszkodowania za zakażenie szpitalne
  • odszkodowania za wadliwie przeprowadzoną operację plastyczną (estetyczną)
  • odszkodowania za wykonanie zabiegu medycznego bez zgody pacjenta
  • odszkodowania za nieudzielenie świadczeń zdrowotnych (pomocy medycznej)
  • odszkodowania / zadośćuczynienia za spowodowanie śmierci członka rodziny
  • odszkodowania za naruszenie innych praw pacjenta (np. prawa do intymności, prawa do informacji)

 

Doświadczonych adwokatów wynajmujemy na nasz koszt. Po dokonaniu wstępnej oceny sprawy zajmą się oni prowadzeniem wszelkich formalności przed sądem oraz prokuraturą.

AKTUALNOŚCI


 

KONTAKT


 

Polska Centrala Odszkodowań sp. z o.o.

ul. Polna 29 A
63-000 Środa Wielkopolska

Tel. 61 646 00 40
Fax 61 646 00 48

www.polskacentralaodszkodowan.com
biuro@polskacentralaodszkodowan.com

FORMULARZ