ŚMIERĆ BLISKIEJ OSOBY

ŚMIERĆ BLISKIEJ OSOBY


 

Dla naszych Klientów prowadzimy sprawy o odszkodowanie, zadośćuczynienie i rentę za śmierć bliskiej osoby na skutek wypadków komunikacyjnych, wypadków przy pracy, błędów medycznych, wypadków w rolnictwie.

Reprezentujemy osoby najbliższe dla zmarłego, w tym:

  • rodziców
  • dzieci
  • rodzeństwo

Miasta w jakich świadczymy usługi: Września, Wągrowiec, Środa Wielkopolska, Gniezno, Śrem, Kórnik.

Uzyskujemy zadośćuczynienie za śmierć osoby bliskiej – nawet jeżeli wypadek miał miejsce do 20 lat wstecz.

W zależności od konkretnej sytuacji możemy w Twoim imieniu dochodzić:

  • zadośćuczynienia za krzywdę rozumianą jak cierpienie psychiczne po stracie członka rodziny
  • zadośćuczynienia za zerwaną relacje z członkiem rodziny
  • odszkodowania – jeżeli wskutek śmierci bliskiej Ci osoby nastąpiło pogorszenie Twojej sytuacji życiowej
  • renty obliczonej stosownie do Twoich potrzeb oraz do możliwości zarobkowych i majątkowych zmarłego – renta przysługuje  osobom, względem których na zmarłym ciążył ustawowy obowiązek alimentacyjny, a także innym osobom bliskim, którym zmarły dobrowolnie i stale dostarczał środków utrzymania, jeżeli z okoliczności wynika, że wymagają tego zasady współżycia społecznego
  • kosztów leczenia i pogrzebu – roszczenie to przysługuje osobie, która te koszty poniosła

AKTUALNOŚCI


 

KONTAKT


 

Polska Centrala Odszkodowań sp. z o.o.

ul. Polna 29 A
63-000 Środa Wielkopolska

Tel. 61 646 00 40

Fax 61 646 00 48

www.polskacentralaodszkodowan.com

biuro@polskacentralaodszkodowan.com

FORMULARZ