WYPADKI KOMUNIKACYJNE

WYPADKI KOMUNIKACYJNE


 

Na szeroką skalę zajmujemy się uzyskiwaniem dla naszych Klientów odszkodowań z tytułu wypadków komunikacyjnych. Reprezentujemy każdego uczestnika wypadku komunikacyjnego, a więc kierowców, pasażerów, pieszych oraz rowerzystów, a w przypadku śmierci któregokolwiek z uczestników wypadku – również jego najbliższych.

 

Zarówno sprawy związane z odpowiedzialnością, jak również kwestie odszkodowawcze przejmiemy od Ciebie i samodzielnie zbierzemy niezbędne dokumenty, niezależnie od tego gdzie w Polsce doszło do wypadku.

Miasta w jakich świadczymy usługi: Września, Wągrowiec, Środa Wielkopolska, Gniezno, Śrem, Kórnik.

W zależności od konkretnej sytuacji możemy dochodzić różnego rodzaju roszczeń, w tym m.in.:

  • odszkodowań – tj. wyrównania strat poniesionych na skutek wypadku komunikacyjnego (np. naprawa pojazdu, koszty leczenia i rehabilitacji, koszty przygotowania do nowego zawodu, koszty przystosowania mieszkania do nowych potrzeb, koszty zakupu sprzętu rehabilitacyjnego)
  • zadośćuczynienia za doznaną krzywdę – tj. szkód niematerialnych związanych z wypadkiem komunikacyjnym (np. odczuwanym bólem i cierpieniem, koniecznością zmiany trybu życia, stratą bliskiego)
  • renty wyrównawczej – tj. renty mającej na celu wyrównanie różnicy między zarobkami osiąganymi po wypadku komunikacyjnym z zarobkami osiąganymi przed jego zaistnieniem
  • rent z tytułu zwiększonych potrzeb – tj. rent z tytułu konieczności ponoszenia dodatkowych wydatków na utrzymanie poszkodowanego (np. leków, kosztów specjalnej diety, zabiegów rehabilitacyjnych )

 

Pozostajemy w ciągłym kontakcie zawodowym z niemal wszystkimi firmami ubezpieczeniowymi w kraju. Dzięki temu jesteśmy w pełni zorientowani co do wysokości przysługujących i powszechnie wypłacanym pokrzywdzonym odszkodowań oraz zadośćuczynień za doznaną w wypadku krzywdę w postaci uszkodzeń ciała, jak również cierpienia po śmierci osób najbliższych. Mamy wypracowanych szereg skutecznych rozwiązań ułatwiających szybkie uzyskanie wypłaty odszkodowań w pełnej wysokości. Nasza wiedza i metody pracy są codziennie aktualizowane.
Często zapewniamy naszym Klientom obsługę adwokatów, którzy zgłaszają się jako pełnomocnicy osób pokrzywdzonych w postępowaniach prokuratorskich przeciwko sprawcom wypadków komunikacyjnych. Dostęp do akt sprawy i odpowiednie działania prawne pomagają usunąć ewentualne wątpliwości ubezpieczycieli co do przebiegu wypadku, co w konsekwencji znacznie przyspiesza moment wypłaty odszkodowania. Dzięki pełnomocnikom nasi kliencie zyskują też gwarancję, że sprawca wypadku nie uniknie konsekwencji. Wynajęcie adwokata następuje na nasz koszt.
Mamy szerokie doświadczenie w prowadzeniu spraw o spowodowanie wypadku komunikacyjnego. Wiedza ta – zwłaszcza w zakresie rekonstrukcji samego wypadku drogowego, jak i prawidłowości zachowania się uczestników ruchu – jest niezmiernie przydatna również w postępowaniach likwidacyjnych przed ubezpieczycielami.
Jeśli sprawca zdarzenia nie miał ubezpieczenia lub nie ustalono pojazdu sprawcy, pomożemy Ci w postępowaniu przed Ubezpieczeniowym Funduszem Gwarancyjnym uzyskać pełne odszkodowanie za wypadek.

AKTUALNOŚCI


 

KONTAKT


 

Polska Centrala Odszkodowań sp. z o.o.

ul. Polna 29 A
63-000 Środa Wielkopolska

Tel. 61 646 00 40

Fax 61 646 00 48

www.polskacentralaodszkodowan.com

biuro@polskacentralaodszkodowan.com

FORMULARZ